jump to navigation

SDP ei voi sulkea silmiään naapurimaamme ihmisoikeusrikkomuksilta syyskuu 20, 2013

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
1 comment so far

 Sosialidemokraattinen Pinkkiruusu on äärimmäisen huolissaan Venäjän ihmisoikeustilanteen kehityksestä. Pinkkiruusu vaatii, että Sosialidemokraattinen puolue SDP nostaa voimakkaammin Venäjän huonontuneen ihmisoikeustilanteen niin kansainvälisissä valtiojohdon tapaamisissa kuin kansallisestikin.

 

Venäläisten sanan-, järjestäytymis- ja kokoontumisvapautta on viime aikoina heikennetty merkittävästi uudella lainsäädännöllä, joka vaikuttaa erityisesti venäläisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan. Uusi lainsäädäntö on luonut jalansijaa lisääntyvälle homofobialle sekä väkivallalle. Venäläisviranomaiset eivät ota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia väkivallan tekoja riittävän vakavasti tunnustamalla niitä viharikoksiksi.

 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa voidaan edistää parhaiten levittämällä asiallista tietoa ja purkamalla ennakkoluuloja sekä olettamuksia. Valitettavasti Venäjällä tämä ei ole enää mahdollista. Kesäkuussa hyväksytty lainsäädäntö mahdollistaa sakottamisen ”homoseksuaalisen propagandan” levittämisestä alaikäisten keskuudessa. Venäläisillä nuorilla ei siis enää ole tämän lainsäädännön nojalla mahdollisuutta saada tukea oman sukupuolensa tai seksuaalisuutensa kanssa.

– Lainsäädännöllä vaikeutetaan järjestelmällisesti niiden kansalaisjärjestöjen toimintaa, joiden tavoitteet ja motiivit eivät tue Venäjän nykyisen valtiojohdon tahtoa. SDP:n kansainvälisenä tasa-arvoliikkeenä tulee ottaa selkeämmin kielteinen kanta nykyiselle kehitykselle, toteaa Pinkkiruusun puheenjohtaja Pauliina Painilainen. Painilainen jatkaa: – Jokaiselle SDP:n jäsenellä aina kunnallispoliitikoista ministereihin on velvollisuus pitää keskustelua yllä myös omassa lähiympäristössään ja näin muistuttaa ihmisiä Venäjän kansalaisjärjestöjen kaventuneesta elintilasta.

Lisätietoja: Pauliina Painilainen,

puheenjohtaja Pinkkiruusu ry

p 045 267 7150

Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman sekä oikeuksien parantamista ajava yhdistys. Yhdistys on perustettu vuonna 2006.

 

 

Mainokset

Helsinki Pride -viikon maanantaina: Pinkkiruusun ja Kasaryn teemaseminaari kesäkuu 23, 2013

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment

Teemaseminaari: Yhdenvertaiset palvelut. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt julkisten palvelujen käyttäjinä. Suomen lainsäädäntö takaa kansalaisten yhdenvertaisuuden, mutta mitä tapahtuu arjessa?

Sosialidemokraattinen HLBT yhdistys – Pinkkiruusu ry ja Kasary – Kansallinen Sateenkaariryhmä järjestävät teemaseminaarin maanantaina 24.6. kello 17.00 – 19.00. Kirjasto 10, Elielinaukio 2G (Pääpostitalo), 00100 Helsinki

Tapahtuman ohjelma:

Alustus, Tiia Aarnipuu, Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer ry, koulutussuunnittelija

Paneeli,

Tiia Aarnipuu, Sateenkaariperheet – Regnbågsfamiljer ry, koulutussuunnittelija Juha-Pekka Hippi, Seta, puheenjohtaja Arja Voipio, Heseta, puheenjohtaja Annukka Jamisto, Vantaan kaupunki – PETRA – Nuoret työhön ja kouluun projekti,  projektipäällikkö Piritta Wartiainen, Sosiaali- ja terveysvirasto – Helsingin kaupunki, Johtava sosiaalityöntekijä

Tapahtumasivu facebookissa:

https://www.facebook.com/events/390127051104627/

Lisätietoja:

Pauliina Painilainen  045 267 7150

Janne Hälinen  044 567 8163

Avoin kirje SDP:n kansanedustajille homo- ja transfobian vastaisena päivänä 17.5. Tou 17, 2013

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment

Sosialidemokratian perusarvoja ovat vapaus, tasa-arvo ja solidaarisuus. Jokaisella on vapaus olla oma itsensä ja vapaasti ilmaista seksuaalista tai sukupuolista suuntautumistaan. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja elämään ilman syrjintää. Meidän on osoitettava solidaarisuutta heitä kohtaan, joita tässä yhteiskunnassa ei vielä kohdella
tasa-arvoisina kansalaisina.

On sosialidemokratian arvojen mukaista, että olemme edelläkävijöinä uudistamassa sukupuolen korjaamista koskevaa lainsäädäntöä. Nykyinen laki sisältää huomattavia ihmisoikeusloukkauksia. Lisäksi meidän sosialidemokraattien on tehtävä kaikkemme tasa-arvoisen avioliittolain puolesta.

Muistutamme, että puoluekokouspäätökset edellyttävät toimia näiden asioiden edistämiseksi.*

Meidän tulee seistä ylpeänä omien perusarvojemme takana.

Me olemme vastuullisia. Me puolustamme ihmisoikeuksia. Me kannatamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.
Me olemme sosialidemokraatteja.

Pauliina Painilainen, puheenjohtaja & Heidi Matkaselkä, varapuheenjohtaja
Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry

* Vuoden 2012 puoluekokouksen hyväksytty aloite nro 143 Sukupuolen korjaamista koskeva laki uudistettava sekä vuoden 2007 puoluekokouksen hyväksytty aloite nro 242 Avioliittolaista sukupuolineutraali

Teemaseminaari: Kun AIDS tuli Suomeen maaliskuu 26, 2013

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment

Demarinuoret, Pinkkiruusu ja SONK järjestävät AIDS-ilmiön historiaa Suomessa käsittelevän teemaseminaarin Sosiaalifoorumin yhteydessä lauantaina 20.4. kello 14.00 – 15.30.

30-vuotta sitten Suomesta löydettiin  ensimmäinen AIDS-tapaus. Löytö johti yleiseen paniikkiin ja isoon mediakohuun. Suomessa homoseksuaalit päätyivät iltapäivälehdistön sensaatiohakuisen uutismyllyn keskipisteeksi. Miten AIDS vaikutti meihin ja suomalaiseen HLBT-yhteisöön? Entä miten se vaikutti näkemykseemme homoseksuaaleista?  Elävätkö jotkin ennakkoasenteet edelleen, vai onko asiallinen tieto johtanut asenteiden muutokseen?

Tarkempi ohjelma puhujineen päivittyy näille sivuille lähipäivinä.

Seminaarin alustajat:

Ulkoinen kontrolli vai valistunut vastuullisuus – linjanvetoja Suomen AIDS-politiikkassa 1980-luvulla sekä Setan rooli linjan rakentumisessa
Jussi Nissinen, toiminnajohtaja, Sexpo-säätiö

HIV/AIDS Suomessa eilen ja tänään – infektiolääkärin näkökulma
Jussi Sutinen, infektiolääkäri

Lisätietoja: Pauliina Painilainen Pinkkiruusun puheenjohtaja pauliina.painilainen
(a)gmail.com
tai 045 267 7150

Järjestäjät: Demarinuoret, Pinkkiruusu ja SONK

Lisätietoja Sosiaalifoorumista osoitteessa http://www.sosiaalifoorumi.fi/

Kevätkokous 2013 maaliskuu 26, 2013

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment

Tervetuloa Pinkkiruusun kevätkokoukseen tiistaina 2.4. kello 17.00. Kokous pidetään SDP:n puoluetoimistolla Helsingissä osoitteessa Saariniemenkatu 6, 00530 Helsinki.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumsesta torstaihin 28.3. mennessä osoitteeseen pauliina.painilainen

(A)gmail.com.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
– valitaan kokoukselle toimihenkilöt
– käsitellään ja vahvistetaan yhdistyksen hallituksen laatima toimintakertomus sekä tilinpäätös edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta
– päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

– myönnetään ero hallituksen jäsenelle ja täydennetään hallitusta

– päätetään tasa-arvoinen suomi ry:n kannatusjäsenyydestä

– esitellään vuoden 2013 operatiivinen toimintasuunnitelma

– käydään läpi yhdistyksen vuoden 2013 toimintasuunnitelman mukainen selvitys yhdistyksen mahdollisen SETA-jäsenyyden hyödyistä, haitoista, mahdollisuuksista ja uhkatekijöistä sekä jäsenyyden mahdollistavista toimenpiteistä

– päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä koskien yhdistyksen liittymistä Setan jäsenjärjestöksi

– keskustellaan yhdistyksen nykyisestä tavoiteohjelmasta ja päivitetään sitä tarvittaessa

– päätetään kokous

Mikäli teillä on kysyttävää, niin olkaa yhteydessä yhdistyksen puheenjohtajaan.

Ystävällisin terveisin
Pauliina Painilainen
Puheenjohtaja, Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry
pauliina.painilainen
(A)gmail.com

Ystävyyskaupunkisuhde Helsingin ja Pietarin välillä on julkisesti irtisanottava helmikuu 1, 2013

Posted by pinkkiruusu in Homofobia, Kannanotto.
add a comment

Pinkkiruusu antaa täyden tukensa Helsingin kaupunginvaltuutetun Thomas Wallgrenin aloitteelle ystävyyskaupunkisuhteen päättämisestä Helsingin ja Pietarin välillä. Perusteena Wallgrenin ehdottamalle ystävyyskaupunkisuhteen päättämiselle on Pietarissa keväällä 2012 säädetty ns. homopropagandan vastainen laki, jonka mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ei saa levittää tietoa alle 18-vuotialle. Laki sortaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia. Lain perusteella on rajoitettu törkeästi pietarilaisten sananvapautta ja kielletty mm. mielenosoituksia sekä pidätetty ihmisiä.

– Wallgrenin aloite on osoitus siitä, että myös kunnallistasolla päättäjät voivat ottaa kantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen aseman ja oikeuksien parantamiseen maailmassa. Helsingin päättäjillä on nyt mahdollisuus osoittaa solidaarisuutensa, toteaa Pinkkiruusun puheenjohtaja Pauliina Painilainen.

Pietarin ns. homolaki on johtanut siihen, että asiallista tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä on vaikea löytää. – Syrjintää ja väkivaltaa voidaan ehkäistä parhaiten levittämällä asiallista tietoa ja purkamalla ennakkoluuloja sekä olettamuksia. Pietarin ilmapiirissä tämä ei ole mahdollista. Erityisen huolissani olen nuorista, jotka joutuvat elämään seksuaalisen tai sukupuolisen suuntautumisensa kanssa nykyisissä olosuhteissa, Painilainen jatkaa.

Pinkkiruusu ry kiittää lämpimästi alkuperäisen aloitteen jättänyttä Thomas Wallgrenia ja aloitteen allekirjoittajia.

Lisätietoja:
Pauliina Painilainen,
Puheenjohtaja Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry

puh 045 267 7150
www.pinkkiruusu.fi

Vuoden 2013 hallitus valittu marraskuu 14, 2012

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment

Pinkkiruusun syyskokous pidettiin keskiviikona 14. marraskuuta Setan toimistolla Helsingissä.

Kokouksessa mm. hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013.

Tämän lisäksi valittiin Pinkkiruusun toimijat vuodelle 2013.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pauliina Painilainen. Yhdistyksen varapuheenjohtajana aloittaa oululainen Heidi Matkaselkä.

Ensi vuoden hallituksen muut jäsenet ovat:
Kari Katajainen
Elisa Selinummi
Lauri Väänänen
Anette Karlsson, varajäsen
Joel Lehtonen, varajäsen
Nina Poutanen, varajäsen

Onnea valituille ja lämpimät kiitokset kokouksessa paikalla olleille!

20 opiskelija-, nuoriso- ja ihmisoikeusjärjestöä: Translaki uudistettava! lokakuu 26, 2012

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment

Trasek ry ja Seta ry sekä 18 muuta nuoriso-, opiskelija- ja ihmisoikeusjärjestöä julkaisi tänään Suomen hallitukselle osoitetun avoimen kirjeen, jossa vaaditaan translain ihmisoikeusloukkausten poistamista. Laki koskee transsukupuolisen henkilön sukupuolen vahvistamista.

Allekirjoittaneet järjestöt vaativat, että Suomi täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja tunnustaa vastuunsa sukupuoli-identiteetiltään moninaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta. Henkilön sukupuolen tulee kuulua henkilön itsemääräämisoikeuden piiriin. Sukupuolen tunnustamisen ehdoksi ei saa asettaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimusta eikä mitään lääketieteellistä hoitoa, toimenpidettä tai diagnoosia.

Järjestöjen mukaan hallituksen tulee huolehtia siitä, että tarvittavia lakimuutoksia valmistelemaan asetetaan viivytyksettä työryhmä, jonka kokoonpanossa varmistetaan asianomaisten henkilöiden edustus ja ihmisoikeusosaaminen.

Lisätietoa: Arja Voipio, varapuheenjohtaja, Trasek ry p. 044 344 3439 arja[at]trasek.net
Aija Salo pääsihteeri, Seta ry p. 050 309 8108 paasihteeri@seta.fi

Avoin kirje Suomen hallitukselle

Hallituksen tulee kantaa vastuunsa ihmisoikeuksien toteutumisesta myös kotimaassa. Suomea on toistuvasti kehotettu poistamaan laista ihmisoikeuksia loukkaava vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä ehtona henkilön sukupuoli-identiteetin mukaisen sukupuolen tunnustamiselle.

Suomi lopetti eri ryhmien häpeälliset pakkosterilisoinnit jo vuosikymmeniä sitten. Lisääntymiskyvyttömyysvaatimus kuitenkin otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2003 laissa transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta (2002/563). Lakia ei säädetty perustuslain säätämisjärjestyksessä, vaikka laki selvästi loukkaa sen kohteena olevien henkilöiden perusoikeuksia. Allekirjoittaneiden mielestä näitä mitä ilmeisimmin perustuslain vastaisia säännöksiä ei pitäisi eikä olisi alun perinkään pitänyt soveltaa.

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardson totesi keväällä 2012 vastauksessaan kansanedustaja Astrid Thorsin kirjalliseen kysymykseen muun muassa seuraavaa: ”Myös asia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetun lain (2002/563) muuttamisesta on ollut esillä ministeriössä valtioneuvoston ihmisoikeusohjelman valmistelun yhteydessä. Ministeriö aikoo asettaa asiaa selvittämään työryhmän.”

Lain uudistaminen ja lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen poistaminen jäivät kuitenkin pois ihmisoikeusohjelmasta, eikä uudistamista sisällytetty keväällä hyväksyttyyn hallituksen tasa-arvo-ohjelmaankaan Trasekin, Setan ja eräiden muiden tahojen ehdotuksista huolimatta. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee totesi Pohjolan Sanomissa 12.10., että työryhmän käynnistäminen on jäänyt muiden hankkeiden jalkoihin, eikä sitä ehkä ehditä käynnistää tällä vaalikaudella ollenkaan. Käytännössä tämä merkitsisi kyseisen lainmuutoksen pitkäaikaista lykkääntymistä tai pahimmillaan asian hautautumista.

Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetut ovat toistuvasti tuoneet esille, että neuvoston jäsenvaltioiden tulee saattaa lainsäädäntönsä tässäkin ajan tasalle. Edellinen valtuutettu Thomas Hammarberg teki selvityksen ”Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin perusteella Euroopassa (2011)”. Hän antoi Euroopan neuvoston 47 jäsenvaltiolle, Suomi näiden joukossa, suosituksia, joissa todettaan mm. seuraavaa:

1) [Jäsenvaltiot] Tunnustavat oikeudellisesti transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen ja kehittävät sujuvat ja avoimet menettelyt, joilla transsukupuolisen henkilön nimi ja sukupuoli voidaan muuttaa syntymätodistukseen, väestötietojärjestelmään ja muihin henkilörekistereihin, henkilökorttiin, passiin, opintotodistuksiin ja muihin vastaaviin asiakirjoihin.

2) [Jäsenvaltiot] Eivät enää vaadi sterilisaatiota tai muuta yksilön itsemääräämisoikeutta, terveyttä tai hyvinvointia mahdollisesti vakavasti vahingoittavaa pakollista lääketieteellistä hoitoa edellytyksenä transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen oikeudelliselle tunnustamiselle.

3) [Jäsenvaltiot] Poistavat lainsäädännöstä vaatimuksen, jonka mukaan henkilön on oltava naimaton tai naimisissa olevan henkilön on erottava, edellytyksenä transsukupuolisen henkilön omaksi kokeman sukupuolen oikeudelliselle tunnustamiselle.

[Edellä oleva on ote ”Yksityisyyttä: sukupuolen tunnustamista ja perhe-elämää” koskevasta kohdassa tasa-arvovaltuutetun toimiston epävirallinen suomennoksen mukaisena käännöksenä.]

Uusi ihmisoikeusvaltuutettu Nils Muižnieks vieraili kesäkuussa 2012 Suomessa. Käynnin pohjalta 25.9.2012 julkistetussa raportissa hän toteaa viranomaisten kertomana seuraavaa:

”Sosiaali- ja terveysministeriö tulee asettamaan työryhmän arvioimaan sukupuolenkorjausta koskevan lain uudistamistarvetta.” [kappale 90.]

Saman raportin suosituksissa valtuutettu Muižnieks kirjoittaa:

”Valtuutettu kehottaa poistamaan lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuusvaatimukset sukupuolen vahvistamisedellytyksistä ja toteaa Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän asettamisen asiaa selvittämään. ” [kappale 108.]

[Edellä olevat lainaukset on käännetty alkuperäisestä englanninkielisestä raportista. Se on saatavissa Euroopan neuvoston verkkosivuilta http://hub.coe.int/.%5D

Suomi uudisti sitoumuksensa myös vastauksessaan 31.8.2012 sille YK:n alaisessa yleismaailmallisessa määräaikaistarkastelussa (UPR) tehtyihin suosituksiin:

”Asetetaan työryhmä selvittämään tarvetta muuttaa lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta. ” [Käännetty Suomen englanninkielisistä vastauksista.]

Me allekirjoittaneet järjestöt katsomme, että Suomen tulee täyttää kansainvälisesti antamansa lupaukset ja ennen kaikkea tuntea ja tunnustaa vastuunsa sukupuoli-identiteetiltään moninaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumisesta. Henkilön sukupuolen tulee kuulua henkilön itsemääräämisoikeuden piiriin, eikä henkilön sukupuolen tunnustamista saa ehdollistaa lisääntymiskyvyttömyysvaatimukselle eikä millekään lääketieteelliselle hoidolle tai toimenpiteelle mukaan lukien kirurgia, lääkintä ja terapia. Henkilön sukupuoli-identiteettiä ei myöskään saa ehdollistaa mielenterveys- tai muulle lääketieteelliselle diagnoosille.

Hallituksen tulee huolehtia siitä, että asianomainen ministeriö asettaa viivytyksettä työryhmän valmistelemaan tarvittavia lakimuutoksia. Työryhmän kokoonpanossa tulee varmistaa lainsäädännön kohteena olevien henkilöiden hyvä edustus samoin kuin ihmisoikeusasioiden osaaminen.

Helsingissä 26.10.2012

Antti Karanki, puheenjohtaja Trasek ry
Outi Hannula, puheenjohtaja Seta ry
DreamwearClub ry Minna-Maaria Lax, puheenjohtaja
Ihmisoikeusliitto Susan Villa, vt. pääsihteeri
Kansallinen Sateenkaariryhmä – Kasary ry Janne Hälinen, puheenjohtaja
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta Akseli Hakala, puheenjohtaja
Liberala Studerande LSK Matias Kallio, förbundsordförande
Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – METKA
Sateenkaariperheet ry Juha Jämsä, toiminnanjohtaja
Sosialidemokraattinen HLBT-yhdistys – Pinkkiruusu ry Pauliina Painilainen, puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Nuoret ry Joona Räsänen, puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset Opiskelijat SONK ry Sarita Niemi, puheenjohtaja
Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto – SAMOK ry Elin Blomqvist, puheenjohtaja
Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry Hanna-Mari Manninen, puheenjohtaja
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry Jarno Lappalainen, puheenjohtaja
Svensk Ungdom r.f. Niklas Mannfolk, förbundsordförande
Vasemmistonuoret ry Li Andersson, puheenjohtaja
Vasemmisto-opiskelijat ry Milla Jurva, puheenjohtaja
Vihreät nuoret ja opiskelijat ry Aleksi Laine ja Hanna Hakko, puheenjohtajat
Åbo Akademis Studentkår Raine Katajamäki, styrelseordförande

Siirry sivun alkuun

Pinkkiruusun syyskokous keskiviikkona 14.11. lokakuu 17, 2012

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment
Keskiviikkona 14.11. vierailemme Setan toimistolla kello 17.00 alkaen. Vierailun jälkeen aloitamme yhdistyksen syyskokouksen kello 17.30.
Setan keskustoimisto sijaitsee osoitteessa: Pasilanraitio 5 (toinen kerros), 00240 Helsinki.

Yhdistyksen syyskokouksessa tehdään päätökset seuraavista asioista:

valitaan toimihenkilöt kokoukselle

vahvistetaan toimintasuunnitelma vuodelle 2013 hyväksytään talousarvio vuodelle 2013

päätetään vuonna 2013 noudatettavista jäsenmaksuluokista ja jäsenmaksuista

valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuodelle 2013

valitaan muut hallituksen jäsenet vuodelle 2013

valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

Vierailuun ja syyskokoukseen pyydetään ennakkoilmoittautumista mm. tarjoilujen riittävyyden varmistamiseksi, ilmoittautumiset pyydetään lähettämään osoitteeseen: pinkkiruusury(ät)gmail.com

Haluatko jäseneksi tai oletko jo jäsen?

  • Jäseneksi voi liittyä lähettämällä sähköpostia jäsenvastaava Katri Nokelalle osoitteeseen katri.nokela(a t)welho.com. Sähköpostiviestissä täytyy mainita nimi, osoite, kotipaikkakunta, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite sekä se, kumpaan jäsenmaksuluokkaan kuuluu, HUOM! Tee tämä viimeistään keskiviikkoon 31.10 mennessä, mikäli haluat äänestää syyskokouksessa!
  • Mikäli olet jo jäsen: Olethan maksanut jo jäsenmaksusi? Mikäli lasku on hukassa tai jäsenmaksusi on myöhässä, niin olethan yhteydessä yhdistyksen jäsenvastaavaan Katri Nokelaan (katri.nokela(a t)welho.com)!

 

Helsinki Pride lauantaina 30.6. kesäkuu 26, 2012

Posted by pinkkiruusu in Uncategorized.
add a comment

Helsinki Pride on vuosittain järjestettävä Suomen suurin ihmisoikeus- ja kulttuuritapahtuma, jonka tarkoitus on lisätä avoimuutta ja moninaisuuden arvostusta yhteiskunnassa. Helsinki Pride- viikko huipentuu Helsinki Priden näkyvimpään tapahtumaan, joka on lauantain 30.6. kulkue. Osallistumme sosialidemokraattisena joukkiona Helsinki Priden kulkueeseen sekä puistojuhlaan.

Demaripoppoo kokoontuu kello 12.00 alkaen Senaatintorilla. Kulkue lähtee liikkeelle kello 13.00, joten kannattaa olla ajoissa paikalla.
Puistojuhla alkaa Hakasalmen puistossa kello 14.00.

Kulkueen jälkeen tapahtuma jatkuu puistojuhlalla, jossa ovat mukana yhteisellä ständillä Pinkkiruusu, Stadin Demarinuoret, Demarinaiset ja Osy.  Ständille  voi tulla keskustelemaan sekä tustustumaan edellä mainittujen järjestöjen ja yhdistysten toimintaan.

Kulkueen ja puistojuhlan järjestää HeSeta ry. Kannattaa myös ehdottomasti tutustua Prideviikon muuhun ohjelmaan.
LAUANTAIN 30.6. AIKATAULU:
12.00 Kokoontuminen Senaatintorilla.
13.00 Kulkue lähtee liikkeelle
14.00 Puistojuhla Hakasalmen puistossa